X-Stream

Reflectie les 1

Hoe was mijn inzet?

Ik was geintrereseerd in de les, gemotiveerd om de opdrachten te maken en inzet te tonen.

Wat heb ik geleerd

Ik heb geleerd om naar anderen te luisteren en dat iedereen een verschillende manier van leiddinggeven heeft. En dat ook iederen er een andere kijk op heeft.

Wat was mijn bijdrage?

Ik heb actief meegedaan in de les, meedenken met mede cursiten. Een eigen visie op zaken hebben.