Dala mo ba ang mga sumusunod?

PGH MSS Outpatient Department

Mga kailangang dalhin:

  • Blue card
  • Request form para sa eksaminasyon
  • Reseta ng PGH para sa gamot
  • Sulat mula sa doktor
  • Medical chart

Mga paalala:

Ang mga maghuhulog lang po ng blue cards ay yung mga may pangangailangan sa:


Laboratories, Diagnostic procedures, at iba pa.

MSS DOPS

Unang palapag (katabi ng Cashier's Office)

Lunes hanggang Biyernes 6:30 ng umaga - 4:30 ng hapon