ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Εργονομία στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής

ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ!!!


Κάνω συχνά διαλείμματα από τον υπολογιστή
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ.wmv
Big image

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015