ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Α. ΚΑΛΛΕΡΓΗ

BLENDED LEARNING TERMINOLOGY PROGRAMME

Μαζί μας έχετε τη δυνατότητα να μάθετε Αγγλικά στον τομέα του ενδιαφέροντος σας εύκολα και γρήγορα. Πολλές φορές για επαγγελματικούς λόγους, σπουδές, τουρισμό κλπ. έχουμε την ανάγκη ή την επιθυμία να μάθουμε και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα εξειδικευμένα. Η ακουστική κατανόηση της γλώσσας, η εξάσκηση του προφορικού λόγου, η κατανόηση του γραπτού λόγου, η εξάσκηση του γραπτού λόγου δίνουν την δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη γνώση της Αγγλικής στο τομέα του ενδιαφέροντος του.

ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΡΥΘΜΟΥΣ

Στο κέντρο μας μπορείτε να επιλέξετε τις μέρες και τις ώρες που σας εξυπηρετούν καθώς επίσης και το ρυθμό συχνότητας των μαθημάτων για να ολοκληρώσετε τα προγράμματα ορολογίας που προσφέρουμε. Ο μαθητής μπορεί ακόμα και από το σπίτι του ή το γραφείο του να μαθαίνει Αγγλικά με on-line προγράμματα και την αντίστοιχη παρακολούθηση από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Business English, Relocation English, Banking English, Accounting English, Hotel English, Travel English, Office English, Engineering English, Doctor's English, Nurses English, English of Law Terms etc

ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ!