עבודה באזרחות

מגישה: דנה פיק

עצומת חופש העיסוק

בתמונה זו תוכלו לראות עצומה שבה חתימות של אנשים התומכים בחופש העיסוק

תמונות בזמן החתימה על העצומה נגד אפליה בתחום התעסוקה..

בואו ותחתמו גם אתם על העצומה נגד האפליה בתחום התעסוקה!!!!