קווי 67

להצטופף או להתכופף?

קווי 67 שהרווחנו מהערבים האם כדי להחזיר לשלום או להצטופף למקום קטן יותר ממה שאנחנו עכשיו

מבחינה כלכלית זה לא טוב,פחות בתים ופחות מקומות עבודה

הביטחון יהיה יותר טוב יהיה שלום אבל אני אישית חושב שאנחנו מדינה קטנה ולא כדי להחזיר

אוכלסיה גדולה למדינה קטנה קשה להיתקיים ככה

זה יתן לנו יחסים יותר טובים עם מדינות ערביות