CeLeC-Horte

Cigarrets Electrònics

Deixa de fumar de forma progressiva

A pesar de no ser un tractament mèdic, el cigarret electrònic té una elevada efectivitat, ja que l'hàbit de de fumar no s'abandona de forma immediata. La sensació que produeïx és molt semblant a la d'un cigarret convencional, degut a això, resulta molt més fàcil deixar de fumar.

Horari de la botiga:

MATI:

x:xx - x:xx


VESPRADA:

x:xx - x:xx


(Obrim de dilluns a dissabte)