נתרן

מגישה: יובל לישע

תעודת זהות

שם החומר: נתרן

בלועזית: Natrium

סימול כימי: NA

מספר אטומי: 11

טמפ' התכה: 97.72 מעלות צלזסיוס

טמפ' רתיחה: 883 מעלות צלזסיוס

מבנה היסוד: סריג

תכונות היסוד

ואטועג