"דור לדור" מתעדים סיפורי מורשת

עבודת הגשה בתרבות ישראל שכבת ה תשע"ו - אורלי ריבקין

עליכם לערוך חקר ולתעד מורשת משפחתית באחת מהדרכים הבאות:


1. כתיבת סיפור, המסופר במשפחה ועובר מדור לדור.

2. כתיבת סיפור משפחתי, המסופר במשפחה בהקשר לחפץ או תמונה העוברים במשפחה.

3. כתיבת סיפור עלייה לארץ של מישהו מהמשפחה או סיפור הקשור לתהליך הקליטה בארץ.

4. כתיבת עבודת חקר בנושא גלגולו של ניגון (שיר, פיוט, וכד'), המושר במשפחה בהזדמנויות מיוחדות, כגון: בשבת, בחג, בטקס, בהתכנסות משפחתית וכד'.

במהלך כתיבת העבודה שימו לב שבסיפור מתקיימים הפרטים הבאים:


· שהסיפור מבוסס על סיפור אמתי.

· שהכותרת לסיפור מתאימה ורצוי מעוררת מתח/ מסקרנת

· שהפתיח והסיכום קשורים זה לזה.

· שבעלילה יש קונפליקט, שבירת שגרה ונקודת מפנה, (משהו מעניין שמעורר מתח וסקרנות).

· שניסוח הסיפור הינו בהיר וברור.

חקר על פיוט/ ניגון

במידה ובחרתם לכתוב את עבודתכם על חקר/ פיוט או ניגון יהיה עליכם לחקור ולכתוב מהו המקור למנהג המשפחתי/ את מילות השיר ולחנו/ את ההקשר שבו הוא מושר והחשוב מכל מה משמעותו עבור משפחתכם ועבורכם.


מומלץ מאוד לתעד בווידאו את מספר/י הסיפור והתיעוד יהיה בנוסף למשימת הכתיבה.

יש להגיש את העבודה לא יאוחר מיום שני ה- 29 בפברואר 2016