Chakraresan

Stabil självkänsla är grunden för bestående välmående

Först några tankar...


Jag har varit i hälsobranschen i över 20 år. Kommer inte ens ihåg hur många kurser och utbildningar jag deltagit i. Glädjen och drivkraften i att lära mig nya saker, bli lugnare och mer harmonisk, har aldrig sinat. Min inställning har dock varit den samma hela tiden, att jag gjort alla kurser av eget intresse, aldrig med målet att jobba med det. Först efter att själv ordentligt praktiserat det nya jag lärt mig, har jag tagit ut min version av det hela i min roll som lärare och kroppsterapeut.

Med Chakraresan har jag lagt ihop olika tekniker jag praktiserat under åren till ett mer komplett program. Vi reagerar olika på olika arbets metoder. Min önskan är att få ihop en grupp som längtar efter att engagera sig mer än en kvällskurs tillåter, vågar gå ned mer på djupet. Vem vet vart resan kan sluta....


"Personlig utveckling handlar inte om att förändra sig, utan att släppa de masker som förhindrar oss att vara den vi egentligen är."


Chakraresan

Är du intresserad av att mogna som människa, bli mer dig själv. Att få handfasta tekniker för att själv snabbare kunna hitta jämvikt och harmoni när livet presenterar utmanande situationer.

Kom med på chakraresan där vi arbetar med ett chakra i taget för att gå in djupare i det omedvetna. Chakra betyder hjul och fysiska kroppen utgörs av sju. Det är energisystem som påverkar hela vårt varande. Om ett är ur balans påverkas alla. I korthet är de kopplade till :

1 chakrat - Grundvärderingar, överlevnad och trygghet.

2 chakrat - Relationer till andra, kreativitet, pengar...

3 chakrat - Relationen till dig själv, personliga kraftcentret.

4 chakrat - Känslor

5 chakrat - Kommunikation, beslut

6 chakrat - Insikt och intiution, psykologi

7 chakrat - andlighet, mystik

Vid varje möte fokuserar vi på ett chakra för att utöka din insikt om dina förhållningssätt och mönster.

Efter varje kurs får du med dig träningsuppgifter samt tips om daglig praktik som du kan utöva mellan träffarna.


TEKNIKER : Yoga, Meditation, Yoga Nidra, Rebirthing Annat....

DATUM : Söndagar - 10/11, 1/12- 2013, 19/1, 9/2, 2/3, 23/3, 27/4, 18/5

Tid : 10.00 - 17.30

PRIS: 850 kr inkl moms för varje kurs (dvs 6800 kr för hela kursen.)

10 % rabatt om hela beloppet betalas före kursstart, 6120 kr inkl moms.

All betalning före varje kursstart.

Din plats är säkrad då du betalt anmälningsavgift på 850 kr och därmed förbinder dig till hela kursen.

Kursdeltagare har 10% rabatt på Body Harmony behandlingar.

FIKA OCH LUNCH :

Te, kaffe och frukt finns på plats.

Om du inte vill gå ut och äta lunch, ta gärna med mat. Finns kylskåp och värmeplattor.

Upplev Body Harmony !Lär dig att andas bättre, att släppa spänningar och oro. Ökar din förståelse för kopplingen mellan kropp och sinne." Huvudet kan välja att glömma, men kroppen glömmer aldrig."


Body Harmony är kroppsterapi och coaching. En certifierad metod som leder till ökad kroppsmedvetenhet och självkännedom.