Solenergi

Pegah & Jana EK12E

Översiktlig fakta om solenergi

- Solenergin tar aldrig slut eftersom att det tillhör de förnyelsebara energislagen. Solenergin är effektivare på sommaren då Sverige får sol hela dagen. På vintern så är inte solenergin lika effektiv då Sverige inte får lika mycket solljus.


- Solenergin är en ren energikälla vilket bidrar till att det inte släpper ut några farliga utsläpp i miljön. Vilket gör den miljövänlig.


- Solenergin är även förnybar och den är heller inte beroende av några elnät.


- Solenergin har inga kostnader och är gratis efter att man installerat det som behövs för att fånga upp energin, som kan vara paneler och annan utrustning.


- Det negativa med solenergin är att man är beroende av hur mycket solljus man får, (panelerna får) för att kunna omvandla solljuset.


- Eftersom att man inte får något solljus på natten så behövs det batterier för att lagra energin. Dessa batterier medför en extra kostnad för systemet.


- Solceller producerar elektricitet. När cellerna tar upp solen så uppstår det en elektrisk spänning som bidrar till att vi får el.


- Solfångarna ger oss värme genom att de tar upp värmen i solljuset som sedan används för uppvärmning.