Aardbevingen in Japan

Just Copper & Saskia Jousma

Hoe ontstaan aardbevingen & waarom zijn er zoveel aardbevingen in Japan?

Platen drijven op vloeibaar gesteente, dat magma heet. Dat magma stroomt heel langzaam, waardoor de platen ook gaan schuiven. Als platen ineens een paar meter tegelijk schuiven, dan gaat dat heel schokkerig. Door die enorme aardschokken ontstaat er een aardbeving. Het diepste punt waar de aardbeving ontstaat, heet het hypocentrum.Het hypocentrum kan wel 700 kilometer diep liggen. Het aardoppervlak daar recht boven heet het epicentrum. Bij het epicentrum voel je de zwaarste schokken. De meeste aardbevingen ontstaan als platen naar elkaar toe schuiven, dat heet convergentie. Daardoor ontstaan de zwaarste aardbevingen. Er kan ook een aardbeving ontstaan door transforme beweging. Dat is als twee platen langs elkaar schuiven.

Japan ligt op een drie platen punt. De Euraziatische plaat, de Filipijnse plaat en de Pacifische plaat. Deze platen drijven op magma. Welke kant de magma op stroomt, daar stromen de platen mee. De magma kan in verschillende richtingen stromen, waardoor de platen dat ook gaan doen. Een van de drie platen kan dan onder de anderen gaan duiken. Daardoor vormen zich troggen. Ook al gaan de verschuivingen van de platen heel langzaam, er kunnen grote spanningen ontstaan als de platen niet goed bewegen. Door die spanningen ontstaan er aardschokken, een aardbeving.

Saskia Jousma

Schaal van Richter

Hoe werkt de Schaal van Richter en hoe zit het in Japan?

Met schaal van Richter meet je de kracht van een aardbeving. Bij de allerlichtste trilling is het getal 0. Als de aardbeving tien keer zo zwaar is, staat de schaal van Richter op 1. Bij elk nummertje hoger op de schaal is de beving tien keer zo sterk. Een aardbeving zal geen grote schade aanbrengen tot en met het cijfer 5 op de Schaal van Richter, behalve als die aardbeving zich plaats vindt in een ontwikkelingsland. Daar zijn de huizen en gebouwen van zwak materiaal gemaakt, waardoor alles sneller instort en de schade dus enorm kan zijn. Japan heeft over het algemeen sterke gebouwen en huizen. Dat is erg handig, omdat er in Japan vaak aardbevingen zijn en de schade dan minimaal is. Helaas heeft Japan toch heel veel schade opgelopen, doordat sommige aardbevingen, zoals de Sendai daar het cijfer 9 op de Schaal van Richter hebben. Auto's, huizen, gebouwen, boten, bomen en nog veel meer wordt dan meegesleept en verwoest. Bij zo'n grote schade duurt het heel lang (vaak wel jaren) om alles weer op te bouwen.

Saskia Jousma

Schade door aardbevingen

Aardbevingen kunnen veel schade aanrichten. Maar de meeste aardbevingen nemen plaats op een plek waar geen gebouwen of mensen zijn. Er zijn ook aardbevingen die zo zacht zijn dat de mensen in dat gebied het geen eens door hebben. Niet alleen de kracht van de aardbeving kan veel schade aanrichten maar ook duur van de trilling en de naschokken. In sommige ontwikkelingslanden zijn ook aardbevingen en dat zorgt ervoor dat er nog meer schade komt doordat de gebouwen niet stevig zijn gebouwd. Door de aardbevingen kunnen er ook aardverschuivingen ontstaan waardoor de huizen en auto's kunnen omvallen en zelf naar benedengetrokken worden. In de ontwikkelingslanden vallen er dus ook meer doden doordat bijvoorbeeld mensen in een gebouw zitten die instort.


Just Copper

Tsunami

Een tsunami ontstaat doordat er op de bodem van de zee een beving is dat heet een zeebeving. De verschuiving zorgt ervoor dat het water omhoog schiet waardoor er een golf ontstaat. Als de beving op een diep punt ontstaat kan de golf soms wel 800 km/u bereiken. Als de golf dichter bij het land komt word het ondieper, hierdoor remt de golf af en stapelt hij zich op waardoor er een hele grote golf ontstaat. Die golf noem je een tsunami. De hoogste tsunami ooit gemeten was in het jaar 1971 bij een paar eilanden naast Japan. Die golf was maar liefst 85 meter hoog. Een tsunami kan veel doden aanrichten, zoals in 2004 bij de oostkust van Noord-Sumatra, daar kwamen naar schatting wel 230.000 mensen om het leven.

Just Copper