מפלגת הירוקים

Big image
Big image

מצע המפלגה

למפלגת הירוקים יש עשרה עקרונות:


טובת הסביבה והאזרח חשובות יותר מהשלטון, ולטובתם של היזמים, בעלי-הממון והקשרים. הירוקים הם פרקליטי הציבור מול בעלי-השררה אשר אינם מתחשבים בצרכי הציבור ובסביבתו. סדר עדיפויות חדש זה יהא מעוגן בחוקה ויחייב את כל משרדי הממשלה ואת זרועות השלטון.


עצירת הרס הסביבה, חולות החוף הנהרסים על ידי דחפורים, השטחים הירוקים שהופכים למדבריים, הנחלים שהפכו לתעלות ביוב, האנטנות הסלולריות, קוטלי החרקים והדשנים הרעילים במים ובמזון, זיהום האוויר, פקקי-התנועה וכמויות אדירות של פסולת.


שימור הנוף, החי והצומח של ארץ-ישראל, במקביל למורשת התרבותית וההיסטורית שלה, הוא ערך יסוד של הירוקים והוא המפתח לשימור הטבע והתרבות בישראל. שמירת הארץ מתייחסת גם לאזורים בעלי צביון כפרי, לאיכות החיים בערים גדולות וקטנות, לחזות הרחוב ולניקיונו.


הירוקים מחויבים להבטחת זכותו של כל אדם לבחור את אורח חייו ללא חריגה מעקרון השוויון. כינון חוקה לישראל יבטיח חירות וצדק לכל אזרחי המדינה. הירוקים יילחמו בכל אפליה על רקע מין, גיל, סטטוס, מוצא לאומי או אתני והעדפה תרבותית.


הירוקים דוגלים בפיתוח השומר על הסביבה ולא הורס ומזהם: רכבת במקום סלילת כבישים נוספים, שימוש באנרגיה נקייה של שמש וגז, מיחזור, בנייה לגובה בערים וחסכון במשאבים מתכלים או מיובאים. במדינת ישראל, שהיא מהמדינות הצפופות בעולם, יש להקפיד על עקרונות של תכנון בר-קיימא, אשר ישאיר גם לדורות הבאים ארץ-מולדת.


כבוד בין אדם לאדם ושמירת הארץ חד הם, ועל מערכת החינוך לטפח חברה כזו.

הירוקים מאמינים בגישה רב-תרבותית המכבדת את הפרט אך שומרת על נכסי הכלל. הירוקים יוצאים נגד אלימות ברחוב הישראלי, נגד אלימות בתוך המשפחה, נגד אלימות כלפי ילדים ונגד אלימות כלפי בעלי-חיים.


הירוקים יקדמו את תהליך השלום עם המדינות השכינות שלנו, עם העולם הערבי כולו, ועם שאר מדינות העולם בדרך של שלום ואחווה.


הירוקים יפעלו למען שגשוג כלכלי בישראל שיקיף את כל מגזרי האוכלוסייה. כלכלה ירוקה לא מנצלת את משאבי הארץ המצומצמים ולא את אזרחיה. כלכלה ירוקה תורמת ונתרמת. הירוקים יפעלו להפחתת נטל המס הכבד על האזרח הישראלי, מס המעודד מנגנון ציבורי ובטחוני מנופח מדי. משאבי המשק צריכים להיות מופנים לתעשיות נקיות, לחקלאות נקיה, לשירותים ולתיירות, ענפים התורמים לאיכות חיי האזרח ומבטיחים צמיחה.


הירוקים מאמינים בזכות הציבור, זכות הציבור לדעת את הסכנות הבריאותיות והסביבתיות, את תכניות הבניין והפיתוח סביב ביתו ואת כל המידע הדרוש לרווחתו. חופש המידע והביטוי הם מאבני היסוד של המדינה הדמוקרטית, והירוקים יפעלו למען שקיפות המידע והתהליכים השלטוניים.


מעבר לפוליטיקה, למצב הביטחוני ולמאבקי הכוח הפנימיים, הירוקים חושבים קדימה, על העתיד שלנו ושל ילדינו על האדמה הזו. הירוקים יפעלו לשמור על הארץ הזו בטרם יהיה מאוחר מדי. הירוקים הולכים לא לשמאל ולא לימין רק קדימה.

רעיונות עיקריים

כל ראשי הממשלה, ללא קשר לשיוכם הפוליטי עסקו בעיקר בענייני צבא, כדי שנוכל לחיות כאן בביטחון. זה היה תמיד בראש סדר העדיפויות, הסביבה תמיד יכלה לחכות.

זה היה כורח, אבל היה לזה גם מחיר כבד; נחלים מזוהמים, אוויר שמסוכן לציבור, מים שאינם ראויים לשתיה, קרינה שמסכנת את האזרחים, ים כמעט בלי דגים, מי תהום מורעלים.
הדאגה לאיכות הסביבה שלנו היא עניין קיומי, שחייב להיות אינטרס לאומי שחוצה מפלגות.
הרי פגיעה והשחתה של המשאבים הללו 1משמע פגיעה בעצמנו – חייבים לשמור עליהם, בלעדיהם לא יהיה עתיד לילדנו.

רק אם ניקח בחשבון את המחיר הסביבתי של כל עשייה, נוכל להעביר לילדים שלנו מדינה שראוי לחיות בה שיש בה עתיד. הזמן הוא גורם מכריע, אסור לבזבז רגע. כל מה שנשאר בידינו נמצא בסכנה.

צריך לראות בישראל בית קבע.

אנחנו יכולים להביא לילדים שלנו עתיד בטוח וטוב יותר, אם נחשוב בדרך אחרת.

זה אפשרי: השקעה בחינוך-בילדים, בשמירה על האדמה ולא רק על גבולותיה. נוכל להתייצב בראש המדינות
המתקדמות בעולם בכל התחומים.

מפלגת הירוקים הוקמה במטרה להשפיעה על מערכת קבלת ההחלטות בישראל מתוך המערכות הפוליטיות עצמן.
מפלגת הירוקים מאמינה שהדרך להביא לשיפור המדיניות הסביבתית של ישראל היא להיות מיוצגת בכל מערכות השלטון בישראל, הן הארציות והן המקומיות.

מפלגת הירוקים, בראשותו של עמיר מלצר.f4v