יש מלחמה!

הנחיות פיקוד העורף

מה עושים אם יש אזעקה?

כמה זמן נשארים בממד?

מה עושים אם אתם בחוץ ויש אזעקה?

הנחיות פיקוד העורף