שוויון

אלי יוספוב ח'-2

שיוויון זכויות בעיני......