רכיבה בטוחה על אופניים

קסדה תחבוש ותוכל לכבוש-בן א , סהר ג ,גילעד א ,עוז , שליו.

drive safe

תחבוש את כל אמצעי הבטיחות תמיד כאשר אתה רוכב על האופניים