כותרת של שיעור או הפעלה

כותרת המשנה, היא לפעמים חשובה מאד!

הפעלה ראשית

איזושהי פסקה שלמה ומלאה תוכן משמעותי על ההפעלה ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד

ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד

ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד

ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד

וגם - שילוב של טופס!