זכויות עובדים העסקת בני נוער

מגישות: איה פרץ,רוני שובל וטל אמויאל

הטענה העולה מהכתבה הינה שאין באמת מישהו שמבקר ומפקח את המעסיקים ובודק האם הם באמת נותנים לבני הנוער את הזכויות המגיעות להם ולא מנצלים אותם בדברים לא רצויים . זה לא הוגן לא להעניק לנו , בני הנוער את מה שמגיע לנו .חושב לזכור בני הנוער לא שונים מהמבוגרים וכמו שאת העובדים המבוגרים לא מרמים גם את הילדים לא.בני הנוער ,דעו את זכויותיהם ותדאגו שמסיקיכם יפעלו לפיהם ויהיו הוגנים עמכם !
זכות האדם מס' 23: זכויות העובדים