BANC DE CONEIXEMENTS

FAQ's

Preguntes més freqüents

1. Disseny

 • Com sabreu allò que necessita veritablement el PAS de la UPC?

 • Com sabeu que funcionarà?

2. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

 • Com penseu validar els continguts del Repositori de Documentació i moderar els Fòrums?

 • Pel que fa a la figura de l' 'Enllaç', qui espereu que col·labori amb el BdC UPC?

 • Com aconseguireu que tant els referents de procediments com els Serveis Experts de la UPC us ajudin?

3. PARTICIPACIÓ

 • Com penseu potenciar la participació?

 • I un cop tingueu la participació inicial, com la penseu mantenir?

4. APORTACIONS DE LA COMUNITAT

 • Puc participar en les diferents etapes de desenvolupament del BdC UPC?

 • Com puc saber com va evolucionant el projecte?

1. DISSENY

Com sabreu allò que necessita veritablement el PAS de la UPC?

Tot i que el BdC UPC sigui una eina amb un format determinat, aquest s'adaptarà a les necessitats del PAS. Ja hem dissenyat una enquesta que properament passarem a una mostra representativa dels diferents grups d'aquest col·lectiu (administració, laboratoris, biblioteques, consergeries, etc.) Amb ella volem preguntar a la Comunitat què es vol, què s'ha d'incloure i tenir en compte, i què s'espera trobar. El tractament de les respostes rebudes ens proporcionarà el mapa de ruta per acabar de desenvolupar l'eina.

De totes maneres, sempre estem oberts a aquells suggeriments i idees que ens vulgueu enviar: bdcupc@gmail.com

Com sabeu que funcionarà?

Atès que encara estem pendents de realitzar la prova pilot, som conscients de la conseqüent incertesa existent. Tot i això, tenim la responsabilitat de fer possible la posada en marxa i el funcionament del BdC UPC. Representem al PAS i hem de fer una bona feina, és un projecte i una oportunitat que 'els de dalt' ens han donat per reforçar la nostra feina. És més, tot va sorgir fruit de la seva consulta popular dins del marc Nexus 24 vers una universitat millor.

2. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

Com penseu validar els continguts del Repositori de Documentació i moderar els Fòrums?

Quant a la documentació del Repositori, existirà una figura d' 'Enllaç' que s'encarregarà de la intermediació entre els Serveis Experts de la UPC i l'usuari del BdC. Serà el mateix referent d'un procediment o el mateix Servei UPC qui doni el vist-i-plau per a la seva publicació. Això evitarà al responsable futurs lladres de temps que realitzin la mateixa consulta i els usuaris tindran la confiança d'estar tractant contingut fiable.

Les respostes dels Fòrums seran revisades pels diferents 'Enllaços'. Cada 'Enllaç’ es responsabilitzarà del seu àmbit d'expertesa tot assegurant la validesa de les respostes. En cas de dubte, es consultaria al Servei Expert UPC.

Pel que fa a la figura de l' 'Enllaç', qui espereu que col·labori amb el BdC UPC?

En la planificació de la fase de realització de la prova pilot, ja disposem dels 'enllaços' per cada àmbit estructural. En cas que aquesta es dugués a terme i que el BdC UPC acabés sent una realitat, en un futur, obriríem una convocatòria per poder fer a tot el PAS partícip en la iniciativa.

Com aconseguireu que tant els referents de procediments com els Serveis Experts de la UPC us ajudin?

El BdC UPC beneficia tant a usuaris com a col·laboradors. Entre d'altres, aquest potencia i treballa per a la unificació i simplificació de processos, així com pel tractament més individualitzat dels diferents perfils del PAS. És una eina dirigida a millorar l'eficiència, a evitar la duplicitat (i de vegades triplicitat) de tasques i a posar al servei de la Comunitat un espai de comunicació, de reconeixement i de suport que fomenti l'estalvi de temps en consultes i faciliti la feina pròpia de cada lloc de treball.

3. PARTICIPACIÓ

Com penseu potenciar la participació?

Som persones que treballen al servei de la societat i és per això que estem segurs que ja hi ha gent ajudant als seus companys i, amb el BdC UPC, només es tractaria de donar un pas més. De fet, amb el poc temps de desenvolupament del projecte i després de buscar i rebre feed-back de part de la Comunitat i de planificar accions de promoció més concretes que a curt termini iniciarem, creiem que aquesta està interessada a crear xarxes de treball.


Volem potenciar la participació promocionant l’espai del BdC com allò que és: una eina de i per a la comunitat:


 • Un espai on tots els seus membres puguin participar activament, ja sigui consultant la informació que necessitin per adquirir o ampliar els seus coneixements, com per col·laborar en el seu funcionament perquè l’eina sigui viva en tot moment.

 • Un espai on aprofitar i fer palès el potencial que hi ha en aquesta comunitat.

 • Un espai on fomentar l’aprenentatge a través dels coneixements i experiències d’altres membres de la comunitat.

 • Un espai on tots els treballadors puguin recórrer per aportar més valor afegit al seu àmbit de treball.

 • Un espai que fomenti la proximitat entre els membres de la comunitat.


Tots volem una societat millor i, a banda dels beneficis socials i organitzacionals, també busquem un plus a la nostra feina, ja sigui per sentir-nos bé nosaltres mateixos com per aconseguir una universitat de qualitat que ens doni i que doni seguretat. Passem tantes hores al lloc de treball que a tots ens interessa mantenir un desenvolupament professional i personal que ens faci sentir vius i motivats vers allò que fem. Allò que hem après del projecte Nexus 24 és que aquells que formem la UPC volem anar més enllà de la nostra taula, del nostre despatx i conèixer els altres, participar en la millora de la institució i, en general, poder aportar el nostre coneixement.

I un cop tingueu la participació inicial, com la penseu mantenir?

El BdC UPC és una oportunitat única per cobrir les necessitats formatives fins allà on el SDP no li és possible arribar. Sempre i quan tots ens mantinguem actius hi haurà nous continguts a tractar i suports formatius a cobrir. A més, a mig termini, ens agradaria tenir un responsable UPC que ens ajudés en la dinamització de l’eina i el projecte i s'intentaria aconseguir un reconeixement per a la formació interna donada i rebuda per tal de conservar el flux d'intercanvi de coneixements i la unificació de criteris.

4. APORTACIONS DE LA COMUNITAT

Puc participar en les diferents etapes de desenvolupament del BdC UPC?

Sí, i ens agradaria que ho féssiu! Totes les idees, aportacions i suggeriments seran benvinguts.


Podeu llegir i comentar la nostra bitàcora (bdcupc.blogspot.com) i/o enviar-nos un e-mail a: bdcupc@gmail.com

Com puc saber com va evolucionant el projecte?

Cada setmana pengem les novetats dels projecte al nostre bloc bdcupc.blogspot.com. Des d’allà pots subcriure’t per rebre les novetats directament a la teva bústia de correu.


També pots demanar-nos que t’incloguem a la llista de distribució ja que periòdicament enviem per mail un resum de l’estat del projecte a aquelles persones que han mostrat interès per estar informades.