שימוש חוזר

מגישים: אמה מדינג, איתי בן-משה ועידו בן-עמרם

שימוש חוזר בבקבוקי פלסטיק

בחרנו להשתמש בבקבוק פלסטיק ככלי לנבט החיטה לשימוש חוזר מכיוון שפלסטיק הוא חומר שמתכלה לאחר זמן רב מדי, ולכן בכדי לא לבזבז את הפלסטיק יש לעשות שימוש חוזר בו ולא בחומר אחר שמתכלה במהירות. כלי זה הוא גם מאוד נוח ובעל צורה שתומכת בנבטים לצמוח מעלה בעזרת אורכו.

מהו בעצם שימוש חוזר?

שימוש חוזר הוא שימוש נוסף במוצר לאותה מטרה שלשמה הוא יוצר. ניתן לכלול בהגדרה זו גם שימוש דומה ואף שונה במוצר מהייעוד המקורי כל עוד אין הוא עובר תהליך תעשייתי נוסף לשם כך. להבדיל ממחזור, שימוש חוזר חסכוני יותר באנרגיה. אולם, בניגוד להפחתה, השימוש החוזר אינו מונע מראש יצירה של פסולת נוספת.