TNTT Miền Nam

March 2015

Kính gởi quý Cha Tuyên Uý và Huynh Trưởng TNTT Miền Nam,


Dưới sự quan phòng Thiên Chúa, Sa mạc Phêrô 12 vừa qua được hoàn thành tốt đẹp. Xin quý Cha Tuyên Úy và quý trưởng luôn cầu nguyện,hổ trợ tinh thần, và tiếp tục đào luyện các sa mạc sinh sớm trở thành những người Huynh Trưởng nhiệt huyết cho Phong Trào TNTT.

Chỉ còn 12 ngày của mùa chay 2015, xin quý Cha và quý trưởng cũng tiếp tục khuyến khích các em đoàn sinh thực hiện chiến dịch bó hoa thiêng. Để tổng kết bó Hoa Thiêng hãy ghi nhận vào hồ sơ của Phong Trào Thiếu Nhi toàn quốc qua:

Link Hoa Thiêng

Cũng xin đúc kết chiến dịch Penny Drive của đoàn và gởi về cho:


Linh Mục Tuyên Úy Tôma Hà Quốc Dũng

501 Tidwell Road.

Houston, TX 77022


Ngoài ra con cũng xin các đoàn những việc cần trợ giúp cho Ban chấp hành trong những việc như sau:

  1. Niên Liễm của đoàn năm 2014-2015 xin gởi về cho trưởng thủ quỹ. Mỗi thành viên của đoàn là 2 đô, sau đó miền sẽ trích lại 1đô gởi về Trương Ương.
  2. Trưởng thủ quỹ Agnes Vũ Hà Chi

    3508 Aspen Dr.

    Bedford, Texas 76021

  3. Một tấm hình của Ban Thường Vụ đương nhiệm và liên lạc của những thành viên trong BTV đoàn. Đây là phần cập nhật trang mạng của Miền trong tương lai
  4. Ngày bổn mạng của mỗi đoàn trong năm 2015 và 2016 qua Email BCHMN

Nguyện xin Giêsu anh Cả qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và các Thánh luôn chúc lành cho qúy Cha và quý trưởng.

Mến chào bốn ngón

Isave Nguyễn Tất Mỹ Hạnh

Short English Translation

1. Please continue to pray and encourage your students to complete our national Spiritual Bouquet campaign for Lent 2015. Please send the total Spiritual Bouquet via Google drive.

2. Send your Penny Drive Collection to:

Chaplain Thomas Dung Quoc Ha

501 Tidwell Road.

Houston, TX 77022

3. Send 2 dollars for each member as membership to our region’s treasurer. We will then send one dollar for each member to the National Headquarter.

Treasurer: Agnes Vũ Hà Chi

3508 Aspen Dr.

Bedford, Texas 76021

4. We need a picture and information of your most updated chaplain and officers.

5. We need your chapter’s feast day for 2015 and 2016. Dates that you use to celebrate at your local community.