67

הקו הירוק

1949

שביתת הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, ירדן, סוריה ולבנון.

למה?

איך?

שגית המושגית - הקו הירוק

הקו הירוק

הקו הירוק הוא קו שביתת הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון.

כך נקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967.

Big image

בעד או נגד?

האם ישראל צריכה לסגת חזרה לגבולות הקו הירוק -

אחד ממוקדי המחלוקת המרכזיים בסכסוך הישראלי - פלסטיני ובשיח הפוליטי הפנימי בישראל.

Big image