Mesquita d'Isfahan

L'islam

Informació

La Mesquita de Jameh d'Isfahan és la gran mesquita congregacional (Jameh) de la ciutat d'Isfahan, a la província d'Isfahan, Iran. La mesquita és el resultat de contínues construccions, reconstruccions, addicions i renovacions des de al voltant de l'any 771 a la fi del segle XX. El Gran Basar d'Isfahan es troba cap a l'ala sud-est de la mesq. Està inscrita a la llista del patrimoni de l'humanitat de la UNESCO des del 2012.

Curiositats

La mesquita Jameh de Isfahan és el gran, mesquita aljama (Jameh) de la ciutat d'Isfahan, a la província d'Isfahan, Iran. La mesquita és el resultat de la construcció contínues, reconstrucció, addicions i renovacions en el lloc del voltant 771 a la fi del segle 20. El Gran Basar d'Isfahan es troba cap a l'ala sud-est de la mesquita.

Autors

Ammiel Arce, Erik Lòpez
2 ESO B
Sciencies Socials
Mezquita de Jame o del Viernes en Isfahán Irán interior