המרד הגדול

נימוקיו של אלעזר

הנימוקים

1. נימוק מרכזי אחד היה כי אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים .

2. נימוק מרכזי נוסף היה כי שינוי כיוון האש אשר הוביל לשריפת החומה השניה הוא סימן לכעסו של האל על הנוצרים שכן הם ביצעו חטאים בזדון כלפי בני עמם ועל כך עליהם להיענש.

מצדה- יזהר כהן