סיפורים חברתיים

מנחה: ג'ני . מגישות : רויטל, פאני, ולרי, מעין

רעיון המרכזי

שיפור הנגישות לחומרי עבודה , הגברת השיתופיות בין קהילת המורים /הקולגות,יצירת שיתופי פעולה והפרייה הדדית , שימוש בטכנולוגיות עדכניות לשם שיפור תהליכי למידה למידה שיתופים ועדכנים

מטרות המיזם

*הרחבת מעגל החומרים והתכנים עבור צוותים חינוכיים לתלמידי ASD.


* פיתוח מגוון פעילויות סביב סיפורים חברתיים לתלמידים על הספקטרום ולתלמידים שהכלי יכול לסייע להם.

אוכלוסיית היעד

מורים, מטפלים, קילנאיות תקשורת, הורים.

על איזה צורך המיזם נותן מענה

כיום יש הרבה סיפורים חברתים אך אין מיגון פעילויות שמתבלה אליהם. גישה לכלי במקומות בהם אין שימוש בסיפורים חברתיי.

תרומתו של המיזם להוראה

פעילויות מגוונות ודיפרנציליות של סיפורים חברתיים . שיתנו מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים ולתלמידי asd.

מה החדשנות שהמיזם מייצג

חדשנות היא בשימוש בטכנולוגיה שמאפשרת שיתופיות ,למידה הדדית והפרייה -במקום שכל מטפל/מורה יעבוד על חומרים לעצמו מבלי לשתף ברשת - נוצר מעגל של חומרים וידע שיתופי שעומד לרווחת הכלל.


מה ייחודו של המיזם/ איזה שינוי המיזם יוביל בהוראה.

הפעילויות יאפשרו עבודה עצמית של התלמיד ללא תיווך של מבוגר. כמו כן יהיו זמינות

במה המיזם החינוכי יתמקד

סיפורים חברתיים ומשחקים

כיצד יפרוץ דרכים חדשות וירחיב את סביבות החינוך בהתאמה לשינויים המתרחשים סביבנו

קשר בין צוותים חינוכיים במסגרות שונות