EXPERIMENT FiQ

COM ACTUA LA FORÇA DE LA GRAVETAT EN UN COS

BACKGROUND RESEARCH

Els antics grecs tenien distribuïts els cossos com a pesants i no pesants i que estaven sotmesos a la gravetat. Aristòtil pensava que els objectes de diferent massa, queien a velocitats diferents. Més endavant, Joan Filopo deia que cossos de diferent massa al deixar-los caure queien al mateix moment. Galilleo Galilei repeteix la idea d' Aristòtil. Gallileo va demostrar que els objectes cauen a la mateixa acceleració i és independent la massa dels objectes.


F= M·a = La massa influeix en la força d' un objecte.

Això pot portar a la confusió amb la caiguda lliure dels objectes ja que cauen a velocitats diferents; però hem de tenir en compte que l' acceleració és constant.

HYPOTHESIS

Les diferents masses dels cossos afecten a la velocitat en caiguda lliure?

EXPERIMENT

L'experiment consistirà en deixar caure a una alçada de 11,52 m 3 vegades un objecte en aquest cas em triat diferents pesos de pasta.


Pasta 1º caiguda 2º caiguda 3 Caiguda Mitjana


  • 1kg 1,5 seg1,6 seg 1,48 seg 1,52seg


  • 100g 1,1seg 1,3 seg 1,4 seg 1,23seg


  • 10g 1,3seg 1,5seg 1,41seg1,40seg

RESULTS

Formula: V= e/t

1Kg 11,52/1,52 = 7,60

100 g 11,52/1,23= 9,30

10g 11,52/1,40 = 8,25


La velocitat dona diferent pel fregament de l'aire

CONCLUSIONS

La massa dels objectes no afecten a la velocitat de caiguda, amb això veiem que la força de la gravetat és constant
Big image