בני ישראל זועקים לה'

מלך חדש ! איך זה עובד ?

אחרי תקופת המלך עם בני ישראל הם זועקים לה' ....

אחרי שבני ישראל מקבלים מלך המלך עושה לבני ישראל עוול וחייהם של בני ישראל הופכים מרים בדיוק כמו ששמואל אמר שיקרה להם ובני ישראל זועקים לה' אך ה' לא נותן להם מענה ובני ישראל מתייסרים בדיוק כמו ששמואל חזה להם.
התנ"ך בקומיקס - משפט המלך