מנהיגות בתנך

מגישים: עומרי שפר, נעמה שטרית, רנן רבי. כיתה: ח'4.

המנהיג: גדעון בן יואש

Big image

"ויאמר אליהם ממני תראו וכן תעשו והנה אנכי בא בקצה המחנה ויהיה כאשר אעשה כן תעשון"

הסיכום.

לדעתנו, גדעון נחשב למנהיג מעצב מכמה סיבות:


הראשונה היא שגדעון היה מושיע העם, והעם תרם את חלקו לעבודת גדעון. העם ראה בגדעון את מושיעם, והידיעה שיש אדם המוכן לעמוד לצידם חיזקה בעם את הרצון להשתחרר מיד מדיין וכך הוא ניצל את היכולת שהייתה קיימת בו מראש, אך ללא מנהיג הוא לא הצליח לממשה, ומרד במדיינים.


השנייה היא יכולותיו של גדעון כמנהיג. חלקן היו יכולות כלליות, אשר יכלו לפעול במצבים רבים שונים זה מזה, וחלקן היו יכולות אשר התאימו למצב המסוים בו היה נמצא גדעון, ואולי גם פותחו עקב מצב זה. הנה היכולות והפעולות שגדעון עשה אשר לדעתנו מסווגות אותו כמנהיג מעצב:


  1. 1. 1. כריזמה – לגדעון הייתה אישיות כריזמטית אשר משכה אחריה את העם ודחפה אותם להתמרד במדיינים.

2. 2. חשיבה אסטרטגית מפותחת – בכדי לעמוד מול צבאות המדיינים, גדעון השתמש בתחכום מה בהטעיות ותכנון צבאי אשר התאים לסביבה, לכוחותיו ולאויב מולו הוא ניצב.


3. 3. תבונה – גדעון השתמש בידע שלו על עמו ועל המדיינים בכדי לפתור בעיות שהתעוררו במהלך המרד. לדוגמה: כשבאו האפרתים אל גדעון בתוכחה על כך שלא קרא להם להצטרף אליו למלחמה במדיין, וגדעון פתר את הבעיה בכך שהחמיא להם על עבודתם ושינה את נושא השיחה.


4. 4. יכולת להבין אחרים – כשגדעון נתבקש למלוך על העם, הוא מסרב בטענה שעל העם צריך למלוך ה', ללא מלך בשר ודם. לא ברור מי ביקש מגדעון למלוך או מה היו סיבותיו של גדעון לסרב, אך ללא קשר למה היו סיבותיו ניתן לומר שפעולה זו של גדעון הייתה הדרך הטובה ביותר להגיב לבקשה. אם גדעון ביקש באמת ובתמים להימנע מהמלכות, הרי שהתחמקות מבקשת העם והטלת המלכות על האל הייתה הבחירה הטובה ביותר, וגם אם הוא כן היה מעוניין למלוך והיה זה רק סירוב רשמי, ניתן לראות בהמשך הסיפור כי גדעון המשיך להוביל את העם, בין אם עשה זאת כמלך ובין אם עשה זאת כאיש ה' המביא את דברו לעם, הוא קיבל את מבוקשו ולא הוכתר רשמית כמלך.


5. 5. התלהבות – לגדעון לא הייתה ההתלהבות והרצון להנהיג את העם, מה שהתגלה במקרה זה כתכונה חיובית, מפני שכך התאפשר לה' לתת לגדעון אותות ומופתים, ותוך כדי כך שהוא הופך את גדעון למנהיג הוא גם מחזק את אמונתו בה'. בנוסף האותות שהראה ה' לגדעון הוכיחו גם לעם את כוחו של ה' וגם אמונתו של העם בה' התחזקה.