Blogger

Big image

Wat is Blogger?

Blogger is een GRATIS server van Google waarmee je gemakkelijk blogs kunt maken.

Waarvoor kan je het allemaal gebruiken op school?

- Bij een klasuitstap.

- Bij een originele les (muzo, wero, boekpromotie, taalinitiatie,...).

- Bij sportdagen.

- Bij een projectweek.

- Om nieuwe zaken uit het jaarthema duidelijk te maken.

- ...