שלי שלי ושלך שלך

יונתן יהושוע

שלי שלי ושלך שלך

3. המידה שבחרתי היא שלי שלי ושלך שלך אומרת שמה ששלי שייך לי ואתה לא צריך לגעת בו ומה ששלך שלך ואני לא אגע לך בו ויש האומרים שזו מידת סדום בגלל שזה הורס את החברה המתוקנת בגלל שבחברה מתוקנת אנשים צריכים לעזור ולדאוג אחד לשני ולא להתעלם מהצרכים של האחר.


http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3536


4.חוסר היכולת להתחשב באחרים, עלול להיות הרסני כלפי האדם עצמו ולהוביל בסופו של דבר להתמוטטות החברה. אם ביתו של השכן שלך נשרף והגישה שלך, "זה לא ענייני, שהוא ישבור את הראש לבד" – אתה מסכן את ביתך, כיוון שהאש עלולה להתפשט גם לביתך.

אף אחד מאתנו אינו מוגן הרמטית או מחוסן מפני השפעות סביבתיות. מחלות שפורצות וכאילו לא נוגעות לנו, עשויות להתפשט ולאיים גם עליו. כמו האיידס שבתחילה חשבו שזאת מחלה של הומואים בלבד ולאחר מכן הסתבר שניתן להידבק במחלה בדרכים שונות כמו רוק, דרך מחטים, דרך מנות דם והמחלה התפשטה לאוכלוסייה שאיננה נמנית על אוכלוסיית ההומואים. לפיכך אם היו מתעלמים ממציאת תרופה למחלה בגלל שהיא פגעה בהתחלה בהומואים בלבד לא ניתן היה לרפא גם את האוכלוסייה "האחרת" שנדבקה במחלה. עלינו להבין את התלות ההדדית, הקיימת בין בני האדם, בין קבוצות באוכלוסייה ובעולם - לצורך הישרדות.

המשנה מציינת את העובדה המצערת, שרוב האנשים אינם מזהים או מבינים את התלות ההדדית הזאת, ומאמינים, שהם יכולים להיות בטוחים ב"בועה" שלהם, אולם זוהי אשליה. אם לא נעזור זה לזה, סופנו יהיה רע ומר.