שטח

מהם ארבעת היסודות לקיומה של מדינה.

הצרכים למדינה

1. ריבונות

2. שלטון

3. שטח

4. אוכלוסיה