UNESCO

Construir la pau en la ment dels homes i de les dones.

UNESCO

Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura.

El 1935, en període de guerra, els governs dels països europeus que s'enfrontaven a l'Alemanya nazi i els seus aliats, es reuniren al Regne Unit per la Conferència de Ministres d'Educació Aliats (CAME). Aquests països estaven cercant maneres i mitjans de reconstruir els seus sistemes educatius una vegada s'aconseguís establir la pau. A la proposta de la CAME, entre l'1 i el 16 de novembre del 1945, se celebrà a Londres una Conferència de les Nacions Unides per l'establiment d'una organització educativa i cultural (ECO/CONF).

Al acabar la guerra, es van reunir els representants de 44 països iniciats per França i el Regne Unit.

La construcció de la UNESCO va ser signada el 16 de novembre del 1945 i entrà en vigor el 4 de novembre del 1946 després de ser ratificada per vint països.

La primera sessió de la Conferència General de la UNESCO se celebrà a París entre el 19 de novembre i el 10 de desembre del 1946 amb la participació de representants de trenta governs amb dret a vot.

Japó i la República Federal Alemanya esdevingueren membres el 1951 i Espanya el 1953.

Big image

Organització


  • Fou establerta per les Nacions Unides el 1946.
  • Avui en dia 193 estats pertanyen a la UNESCO i set més són membres associats.
  • Té la seu a París, França.
  • Hi ha 60 oficines arreu del món.

Patrimoni comú de la humanitat

Creat per UNESCO l'any 1972, és un pla de protecció dels béns culturals.

UNESCO té com a missió mantenir una relació de llocs que són considerats Patrimoni de la Humanitat, aquests llocs són emplaçaments històrics o naturals que són necessaris preservar ja que són considerats importants per la comunitat internacional, la UNESCO, però, no s'involucra en el seu manteniment.

Controversia

  • Durant els anys 70 i 80, països occidentals van criticar que la UNESCO es feia servir com a fòrum de països comunistes i del Tercer Món en contra dels països occidentals.
  • Es va criticar el pla Nou Ordre Internacional de la Informació, al·legant que anava en contra de la llibertat de premsa. Els EEUU van abandonar la UNESCO el 1984 i van retornar-hi el 2003. El Regne Unit va retirar-se'n el 1984 i va reingressar-hi el 1997.
  • També s'ha criticat la UNESCO pel seu excés de burocràcia.

Fet per:

Andrea Heredia

Carla Mellado