X-stream ondernemen

Les 1

De eerste les van X-stream heb ik als leuk ervaren. Ik keek er wel tegenop om hier na het onderdeel ''leidinggeven'' weer aan te beginnen. Het was een hele vernieuwende les, waar ik met behulp van vele hulpmiddelen aan de slag moest. Het begon met een korte uitleg over het nieuwe onderdeel: ondernemen. Bij ondernemerschap denk ik aan: creativiteit, initiatief nemen, alert op kansen, vernieuwing en leiding geven. De vier fasen van het ondernemen zijn: waarnemen, scheppen, vragen/luisteren en scheppen. Als ik over ondernemerskennis, vaardigheden en door te doen, ben ik volgens het ondernemerswiel een ondernemer.Na mij te hebben verdiept in het ondernemen zijn we aan de slag gegaan met filmpjes over het ondernemerschap. Het meest duidelijke antwoord uit de filmpjes vond ik het antwoord van Karien van Gennip. Een passie volgen, ideeën hebben, risico's durven nemen en doorzettingsvermogen verstaat zij onder ondernemerschap.


De uitslag van de ondernemerschapstest gaf aan dat mijn motivatie 75% is, mijn persoonskenmerken 69% zijn, mijn kennis en vaardigheden 81% en mijn kwaliteiten 75%. Hierna zijn we verder gegaan met het toelichten van verschillende ondernemingsvormen in groepjes. De ondernemingsvorm duurzaam ondernemen spreekt mij het meest aan, zowel als ondernemer als persoonlijk. Ik vind het belangrijk om bewust en op een duurzame manier te leven.


Ik kijk positief terug op de eerste les en verheug me op volgende week!