L'ÀSER

Com eliminarem deixalles especials?

Quin es el problema?

Cada cop, el problema amb les deixalles especials està anant a més , per culpa dels humans i de la quantitat de materials que hi han arreu de l'orbita de la terra.

L'abandonament de coets impulsors,mòduls obsolets, peces deteriorades,residus abocats desde les naos especials está envoltant el nostre planeta d'una aurèola de restes en órbita

Mètode escollit per resoldre el problema

L'àser


Jo, he escollit el mètode del l'àser,perquè penso que és una forma adequada per eliminar els residus especials,penso que és la que contamina menys ja que un cop els objectes siguin absorbits per l'atmosfera es desfarien.
Aquest mètode consisteix en un l'àser que es podria disparar des de la terra i que el seu objectiu seria destruir trossos d'objectes, quan els trossos de residus especials començarien a perdre altitud serien absorbits per l'atmosfera.

Promotors d'aquest mètode

El promotor d'aquets mètode és la NASA, que va ser qui va proposar fer servir el l'àser per reduir les deixalles especials , ja que diuen que és un mètode sencill econòmic i que pot funcionar perfectament
Big image

Avantatges del mètode

-No contamina

-Sencill

-Econòmic

-Segur

Inconvenients del mètode

- És car

-Pot ser perillós

Big image

Fet per:

Anna cotet 3erC