Omgaan met verschillen

In-company training over differentiëren

Waarom differentiëren

Een klas kan niet op een beste manier leren, individuele leerlingen kunnen dat wel.
Leerlingen zijn verschillend wat betreft hun kennis, hun mogelijkheden en de manieren waarop ze leren. Daarom is differentiëren een belangrijke didactische handeling om het beste uit je leerlingen te halen.
‘Maar hoe doe je dat?’ als je op een dag zo’n zeven klassen van dertig leerlingen lesgeeft. Deze driedaagse training van het ATI biedt een praktisch antwoord.

Training 'omgaan met verschillen'

In de training ‘Omgaan met verschillen’ krijg je inzicht in de verschillen tussen leerlingen en pas je dit toe in de lespraktijk. Je leert hoe je aan kan sluiten op individuele leermogelijkheden en -doelen van leerlingen. De training bestaat uit drie bijeenkomsten.

Vorm en inhoud

Binnen de training worden theorie en praktijk afgewisseld. Tijdens en na elke bijeenkomst krijg je de gelegenheid om opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in je lessen en om ervaringen te delen met je collega’s.

Big image