KOL

Jesper och Johan

Positiva effekter med användning av kol

  • Billigt att använda
  • Lätt att utvinna
  • Lätt transportera


Negativa effekter av kol

  • Det nybildas integrerat, ur mänskligt Perspektiv
  • De Fossila bränslena har bildats Alla utav döda växt och djurdelar, därav frigörs det koldioxid och kväveoxid när fossila bränslen förbränns.
  • Kol innehåller även Andra föroreningar exempelvis svavel.
  • Kol bidrar till en ökad risk för hjärtsjukdomar och diabetes, fysiska och psykiska skador kan tillkomma.


Vad får vi ut av kol?

När vi utvinner kol så får vi fram elektrisk energi vi använder i vardagen. I Sverige så är vi inga toppkonsumenter av kol, vi använder mest vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Kol används mest som en energiformel inom järn- stålindustrin. 1950 så ersattes kolet med oljan, som vi i Sverige idag konsumerar mest.

Kolet som vi använder idag bildas genom växtmaterial och djur som bryts ner och lagras i jordskorpan under många år, som vi sedan utvinner till elektrisk energi. Kolet lagras ur jordskorpan och det är det vi tar och bryter ner till energi, kolet transporteras till olika kolfabriker, där dem utvinner kolet. Miljön kan påverkas eftersom när man bryter ner kolet och utvinner kolet så släpps miljögiftiga ämnen ut som kan skada naturen och ekologin.