מישרים שוהם

בנות שירות במישרים

עיוחעטיעיעיעי
שירות לאומי בתיכון 'מישרים', שהם