פעולותיו של הרצל

מה היא חברת מופת בישבילי

עבודה בהיסטוריה מה היא חברת מופת בשבילי

חלק שלי גל מרזין

חברת מופת לדעתי היא חברה שיויונית- חברה בה כל האזרחים שווים ולא משנה מהי דתם ומינים מוצאם.

חרות- חברה בה כולם חופשיים להאמין בדת שהם מאמינים.

אחווה-חברה בה כולם עוזרים אחד לשני ותורמים לחלשים .

קידמה - חברה בה החזר עוזר לחלש ומערכת סוצולית חזקה שעוזרת לשכבות החלשות להתקדם

מגיש גל מרזין י4

חלק של לאון מופת בשיבלי חברה של אנשים משכילים שממציאים והוגי דעות

מגיש לאון פולונובסקי

עבודה בהיסטוריה מה היא חברת מופת בשבילי

חלק שלי גל מרזין

חברת מופת לדעתי היא חברה שיויונית- חברה בה כל האזרחים שווים ולא משנה מהי דתם ומינים מוצאם.

חרות- חברה בה כולם חופשיים להאמין בדת שהם מאמינים.

אחווה-חברה בה כולם עוזרים אחד לשני ותורמים לחלשים .

קידמה - חברה בה החזר עוזר לחלש ומערכת סוצולית חזקה שעוזרת לשכבות החלשות להתקדם

מגיש גל מרזין י4

חלק של לאון מופת בשיבלי חברה של אנשים משכילים שממציאים והוגי דעות

מגיש לאון פולונובסקי