החיילים האמיצים

מסופר על החיילים האמיצים אשר הקריבו את נפשם בגלל פיגוע טרור

הבלדה

מן שמיים קודרים ואפלים,

בוקעת ועולה שיירה של חיילים,

אשר נשלחו לעצור את אויביהם האמתניים,

אשר אותם לא ניתן לעצור, את חיילינו הביאו לגיהנום


מן שמיים קודרים ואפלים,

בוקעת ועולה שיירה של חיילים,

אשר אמיצים בלבבם ובנפשם,

חיילים אשר לא ידעו את דרכם.


מן שמיים קודרים ואפלים,

בוקעת ועולה שיירה של חיילים,

אשר הקריבו את חייהם בשביל ארצם,

אשר הקריבו את חייהם בשביל משפחתם.


מן שמיים קודרים ואפלים,

בוקעת ועולה שיירה של חיילים,

אשר נספו מחרבות אויביהם,

אשר את חייהם לא ישיבו עוד.


מן שמיים קודרים ואפלים,

בוקעת ועולה שיירה של חיילים,

אשר למשפחותיהם הרע מכל,

אשר למשפחותיהם יום שחור משחור.


מן שמיים קודרים ואפלים,

בוקעת ועולה שיירה של חיילים,

אשר את מותם יזכרו עד עולם,

אשר את סיפורם יספרו לדורי דורות.מאפייני הבלדה:

אווירה קודרת, חזרות, סוף טראגי, ערך חברתי, שימוש בצבעים,רמז מטרים

הערך החברתי העולה מן הבלדה

הערך העולה מן הבלדה הוא הקרבה ונאמנות.

החיילים הנאמנים והאמיצים שהקריבו את חייהם בשביל המדינה.