סוגי משטר

סוגי המשטר מהם וכיצד הם פועלים

סוגי משטר

ישנם שני סוגי משטר עיקריים המתקיימים קיום:


משטר דמוקרטי ומשטר דיקטטורי