פרשת השבוע שלי

נדב נגרין

תאריך עברי: כ"ג אב תשס"ד.

משמעות השם שלי: בנו הבכור של הארון הכהן והיה מלך ישראל בנו של ירבעם.

שם פרשת השבוע: ראה ספר דברים

תקציר הפרשה: בפרשת ראה, מודיע משה לעם ישראל, כי הוא נותן לפניהם 'ברכה וקללה'. אם ילכו בדרך ה', יקבלו ברכה- כסף ואם לא, יקבלו עונש חמור. כאשר יגיעו לישראל, עליהם לקיים מעמד בו יקראו את הברכות והקללות. המעמד ייערך באזור העיר שכם, על הרי גריזים ועיבל.

את 'רשימת' הברכות והקללות, תוכלו לראות בפרשת כי-תבוא, המתארת את 'מעמד הברכה והקללה'.

אולם, מהי דרך האלוהים? מה עם ישראל צריך לקיים כדי לזכות בברכה?

בפרשת ראה אנו יכולים למצוא רשימה שלמה של מצוות. איסור עבודה זרה, החובה לנתץ את המזבחות של האלילים, להקריב את הקרבנות לה' במועדם, כדי לקיים את עבודת אלוהים במקום המקדש. על בני ישראל חל איסור לשמוע אל נביא שקר, מפורטת רשימת החיות הכשרות למאכל, ואלו האסורות למאכל. עוד מוזכרות: הדאגה לחלשים בחברה; שחרור העבדים ושלושת הרגלים: פסח, שבועות וסכות.

ערכים העולים מהפרשה: כבוד- מפני שהייתה בפרשה סיפור ובו משה הודיע לבני ישראל שיש להם משימה לכבד את ה'.

אמון- מפני שבפרשה כתוב בפרשה שצריך להיות אמון בין האל לעם.

2 ערכים המשמעותיים בחיי: בחרתי בערכים אלה מפני שאני חושב שזה הדבר החשוב שצריך ללמוד בחיים הם ערכים כלפי הזולת וכלפי.
שיר או סרטון: ילד של אבא

מוקי - ילד של אבא