„Teekond visioonist reaalsusesse“

Eesti Maaülikooli rahvusvahelistumise seminar

Esmaspäeval 29. aprillil kell 10:00 kuni 16:30

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkoolls, ruum 110.

Tule, mõtle kaasa meie ühisel arutelul "Eesti Maaülikooli teekond visioonist reaalsusesse"

Mõtleme koos, kuidas allpool toodud märksõnad meie ülikooli visiooni kuuluvad:

o Igal kõrgkoolil oma rahvusvahelistumise strateegia.

o Õppejõudude rahvusvahelise liikuvuse kogemus, välisõppejõud.

o Üliõpilaste kogemused väljaspool Eestit.

o Mis on 15EAP antud kontekstis?

o Millised on meie sammud enne 2020 aastat?

o Milline on välisüliõpilaste prognoos?

o Mis on meie tänane seis?

o Kuidas jagunevad välisüliõpilased, millistest riikidest ja valdkondadest?

o Keeleoskus

o Praktikakorraldus

o Stipendiumid

o Riikidevahelised lepingud

o Rahvusvaheline turundus

o Välismaalaste seaduse muutmine

Registreerimine

Palun registreeri oma osalus alljärgneval lingil: http://www.doodle.com/t4zzywv658ubb7im
Lisainfo:

EMÜ õppeosakond

Meeli Voore meeli.voore@emu.ee

Külli Kõrgesaar kylli.korgesaar@emu.ee