LPP-- BILD

Tema: Barnens rätt (Ett arbete i år 4)

Långsiktigt mål: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

Centralt innehåll 4-6

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.


Lektionsplanering

Uppgift 1

Titta på exempel på collage/bildmontage.

Samtala om vad varma/kalla färger signalerar.

Skapa frimärken från vår ö Keny med budskap om Barnens rättigheter.

Material: Barnkonventionen, skisspapper A4, frimärke A3, vattenfärg, tidningar, klister

Uppgift 2

Titta på några av våra målade frimärken. Samtala om styrkor i bilderna.

Skapa digitala bildmontage med budskap kring Barnens rättigheter.

Verktyg/material: Barnkonventionen, dator, pages, bilder från internet som får användas i skolarbeten, funktionen direktalfa; mask med form; spegling; rotation ; skugga och opacitet.

När bildmontaget är klart använder vi funktionen skärmdumpning för att skapa bilden.

BEDÖMNING

--Hur väl du får fram buskapet. Kan vi se vilken artikel i barnkonventionen som den handlar om?

-- Bildspråket och hur väl du genomarbetat bilden. Vilka är styrkorna i bilden?

-- Att du kombinerat några olika bildelement för att få fram budskapet?

-- Att du använder både digitala och hantverksmässiga tekniker