התנדבות

"כשנוער עושה – נוער משפיע ומשנה"

בואו להתנדב בגני הילדים!

חשוב להתנדב בגני ילדים גם למען המתנדב וגם למען הילדים עצמם. ההתנדבות משמשת דוגמה לילדים. ההתנדבות מעניקה תחושת סיפוק והנאה בנוסף לכך שהיא מעניקה דרך ארץ וערכים.
Big image