E-õppija lugu

Tähtaeg: 11.detsember kell 19.00, Facebooki grupis

Kursust läbiv ülesanne

Tegemist on individuaalse ülesandega, milles iga õppija jälgib end e-õppijana ning püüab märgata võimalusi õppimiseks veebis.


Selleks on igal kursusel osalejal väljakutseks iga nädal postitada Twitterisse säuts märksõnaga #ekursus, milles analüüsib enda nädalasi kogemusi ja märkamisi enda kui õppija kohta ning kuidas (kursusel) kasutatavad sotsiaalse meedia vahendid õppimist mõjutavad.


Igal õppijal on oma lugu - millised on sinu liikumine sellel kursusel? milliseks kujuneb sinu lugu kursuse lõpuks? milliseks kujundad selle ise?

Big image

Ülesandest täpsemalt

Ülesande eesmärgid on:
• märgata end õppijana e-keskkonnas
• teadvustada e-õppe erisusi võrdluses tavapärase õppega
• märgata õppija ja õppimise toetavaid ja takistavaid tegureid e-keskkonnas
• leida uudseid lahendusi ja võimalusi õppimiseks e-keskkonnas

Tähelepanekud, mõtted, refleksioon endast e-õppijana pane kirja Twitter’is. Kursuse jooksul kujuneb sinna sinu „e-õppija lugu“, mille vormistad enda valitud moel kursuse lõpuks. Oluline on järjepidevus ning valmisolek oma tähelepanekud kirja panna vähemalt kord nädalas.


Twitteri postitusse ära unusta lisamast märksõna #ekursus


Oma ülestähenduste ja märkamiste põhjal vormista kursuse lõpuks enda e-õppija lugu, kus arutled ja püüad mõista ja kogetule seletusi leida, miks on sinu lugu just selline nagu ta on.


Enda loo koostamiseks/esitamiseks võid kasutada mis tahes sotsiaalse tarkvara võimalusi nt kirjalikult, videona, podcastina (helifail) või mõnel muul viisil, mida pead oluliseks ja mõjusaks.


Mida sügavamale enda looga lähed, seda rohkem avastad ka enda kohta.

E-õppija lugu tuleb esitada 11.detsembriks kella 19.00 Facebooki gruppi.

Abiks on järgmised küsimused:

  • Mida märkad enda kohta õppides e-keskkonnas?
  • Mida tajud keerulisena, takistusena?
  • Milliseid emotsioone tajud e-keskkonnas õppides?
  • Mis toetab sind e-õppijana?
  • Mis on sinu jaoks üllatav e-keskkonnas õppides?
  • Milliseid võimalusi näed õppijana e-keskkonnas?
  • Mil moel aitas sinu loo kujunemisele kaasa grupp?
  • Miks kujunes sinu lugu just selliseks?

Mida vajad enda e-õppija loo loomisel...

Selle ülesande juures on oluline järjepidevus ning enda mõtete aus avamine.
Big image