Пројектна настава

Веб-алати и практичан рад

О пројектној настави


 • увођење пројекта у наставу почетком XX века
 • тежња да се у традиционалну наставу уведу истраживачке методе и да се повећа активност ученика
 • укључивање и интеракција више различитих наставних предмета
 • подржава принцип „learning by doing“ - учења на основу искуства, тако да ученици своје активности спроводе и ван школских зидова, у другачијем окружењу
 • ученици током реализације пројекта спонтано уче неке садржаје, повезују познато са непознатим, примењују знање, овладавају когнитивним и социјалним вештинама, комбинују логичко и стваралачко мишљење
 • подстиче радозналост ученика и учење с разумевањем, насупрот традиционалном облику наставе који се темељи на акумулирању чињеница и података


(подаци: В. Милићевић)

Циљеви


 • осамостаљивање ученика у раду
 • развијање личне одговорности за реализацију пројекта код ученика
 • учење реалне стварности
 • оспосoбљавање ученика за самостално процењивање постигнутог уз самокритичност
 • развијање социјалних и комуникацијских вештина
 • стицање дуготрајног знања, вештина и навика применљивих у свакодневном животу


(подаци: В. Милићевић)

Пример школског пројекта

Веб-алати у пројектним активностима:

Табла за вођење пројекта: https://trello.com/

Бесплатан, једноставан за коришћење, добра прегледност садржаја, добра организованост и добра комуникација између учесника у пројекту.

Табле са задацима и резултатима рада ученика:

Табла потпуно аналогна са реалном таблом, може бити као да је од плуте, на коју се каче папирићи (стикери), слике, видео или неки документ.

Примена - самосталан рад, табла за обавештавања, повратнe информацијe, изложбени простор, „мождане олује“, групни рад...

Веб-алати за решавање задатака/пројектних актиности ученика:

ThingLink


 • Веб-алат ThingLink служи за креирање интерактивних фотографија, тј. омогућава да се креира интерактивна слика популарним таговањем. Тагови су у ствари мултимедијалне ознаке, које се отварају када приђемо мишем до њих и приказују додатни садржај који може бити у виду текста, слике, видео-записа или линка ка другим садржајима.

Piktochart

 • Piktochart је веб-алат који омогућава да се наставни садржаји прикажу кроз једноставан извештај, постер или кроз графички приказ. На веома прегледан и визуелно занимљив начин презентују се различити податци, који би иначе изгледали поприлично заморно.

 • У овом веб алату могуће је креирати: Infographic (инфографика), Presentation (презентација), Printable (штампани материјал у виду постера, извештаја, флајера).

Coggle


 • Веб-алат Coggle омогућава израду мапа. Мапе можемо обогатити: фотографијама, линковима, мењањем боја грана. Графички приказани подаци лакше се памте јер су визуелно богати и прегледнији.

Anyflip


 • Anyflip је интерактивна платформа за израду е-часописа, каталога, брошура, књига...
 • Своје радове ученици припремају у Wordu или Microsoft Publisheru и пребацују их у формат PDF. Када се улогују на сајт, бирају опцију додај материјал/документ. Додају свој рад у PDF-у. Апликација ће након тога пребацити материјале у облик електронског часописа који се листа, врло лепо изгледа и може линком да се повеже са било којом страницом.

StoryboardThat

 • StoryboardThat је алaт за прављење стрипова и дигиталних прича.
 • Бесплатна верзија алата може бити интересантна ученицима за прављење стрипова на различите теме зато што има пуно тематских позадина и велики број ликова.

Excel

Приказ резултата помоћу табеле и графикона у Excel-у:
Big picture

Google упитник за вежбање:

Стручни скуп професора биологије ОШ и СШ Моравичког округа

Wednesday, May 8th, 6pm

Cara Dušana

Čačak

Имплементација програма биологије за 5.разред ОШ и 1.разред Гимназије