Parkinson

Wat is Parkinson?

De ziekte van parkinson is een hersenziekte waarbij zennuwcellen, vooral de zenuwcellen van de substantia nigra (dit is een zwarte stof) langzaam afsterven. De cellen van de substantia nigra hebben als taak dopamine te produceren, door de ziekte van parkinson ontstaat dus een dopamine tekort. Door een tekort aan dopamine gaan de kernen van de hersenen die betrokken zijn bij de centrale bewegingen slechter functioneren. De gevolgen hiervan zijn langzaam en weinig bewegen, trillen, voorovergebogen lopen en stijve spieren.Big image

Wat zijn de symtonen?

Bevende, trillende armen en benen. Juist in rust gaan de lichaamsdelen trillen. De lichaamshouding raakt verstoord, net als de spraakmotoriek: in gesprekken reageert een parkinsonpatiënt vaak traag, de emotie verdwijnt uit de spraak. Ook de gezichtsspieren worden niet meer goed aangestuurd en problemen met slikken. De voorovergebogen lichaamshouding verklaart het naar buiten lopen van speeksel.Wat zijn de gevolgen van parkinson?

Parkinson is een ziekte die verergert na verloop van tijd. Naarmate parkinsonpatiënten ouder worden, stijgt de kans op het krijgen van dementie. Parkinsonpatiënten zijn ook vatbaar voor het krijgen van een depressie.

Hoe behandel je parkinson?

De behandeling is vooral gericht op de motorische problemen. Fysiotherapie helpt om soepeler te kunnen bewegen, logopedie helpt bij de spraakproblemen en ergotherapie biedt ondersteuning om de gewone dagelijkse bezigheden langer zelfstandig te kunnen uitvoeren. Een operatie aan de hersenen, kan ervoor zorgen dat het beven en de stijfheid minder worden, maar dat word meestal besloten als de medicatie niet meer helpt.

parkinson in beeld

De cijfers

De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende hersenaandoening, die vooral bij ouderen treft. Ongeveer 1% van de 55-plussers heeft parkinson.