יחידה 3 מנהגי שבת

קידוש

שאלה 1:

הקידוש מופיע בתנ"ך.

הקידוש בעיקר הוא בעם ישראל.

מנהג זה מופיע בתורה.

שאלה 2:

מטרת המנהג היא לקבל את השבת.

כן הוא מופיע בתורה.

לא.