עבודה במדעים

השפעת השמרים על החלה

דף שער

הנושא: השפעת השמרים על החלות.

שם בית הספר: ארלוזורוב.

המגישות: שחר גמדני, לינוי אברהם, יובל אוחנינה.

כיתת הלימוד: ו'3


העבודה מוגשת : ליאור המורה למדעים

שאלת חקר

שאלת החקר: מהי השפעת השמרים על החלות.

ניסוח השערה: אם השמרים ישפיעו על החלה בלי השמרים, אז

החלה עם השמרים תתפח יותר.