פעולותיו של הרצל

נוער מוביל חברת מופת

מהי חברת מופת בשבילי?

בשבילי חברת מופת זו חברה בעלת 4 ערכים שהם-חירות, שוויון, אחווה וקידמה.

אם אפשר לראות שלושת הערכים הראשונים הם הערכים המוזכרים במהפכה הצרפתית המהפכה שמסמלת את השינוי האידיאולוגי-פוליטי של העת החדשה.

הערך האחרון הוא אולי הערך המוביל של המודרנה.